VÅRA TJÄNSTER

DEMONTERING AV
KONSTRUKTIONER OCH BYGGNADER

Vi kan på ett snabbt och säkert sätt demontera och riva alla typer av flervåningshus eller andra konstruktioner som är utjänta.

DEMONTERING AV
INDUSTRIBYGGNADER

Vi har modern teknik och ett speciellt team som redan rivit flera industribyggnader där sedan nya industriområden byggts.

BEARBETNING AV
RIVNINGSAVFALL

Rivningsavfall från demontering av byggnader och konstruktioner kan bearbetas, säljas och återanvändas. Bearbetningen utförs med hjälp av vår speciella maskin som utrustats med en magnet för metallavlägsning.

VARFÖR VÄLJA ECOCRUSH FÖR ATT UTFÖRA RIVNINGEN?

ECO
SOM I “ECONOMIC”
ELLER EKONOMISKT

Vårt moderbolag är beläget i
Lettland – på bara 40 mils avstånd
på andra sidan Österjön. Tack vare
lägre amorterings-, arbetskrafts-
och andra kostnader, kan vi erbjuda
ett ekonomiskt pris för ett
kvalitativt utfört arbete.

ECO
SOM I “ECOLOGICAL”
ELLER EKOLOGISKT

Liksom varje modernt företag tänker vi också på miljön, och därför erbjuder vi bearbetning av armerad betong och tegelstenar med speciell krossutrustning till fragment med storleken 0-70 mm, för att de ska kunna återanvändas på vägar, torg, i husgrunder osv. På det sättet förorenas inte naturen och man sparar återigen utgifter.

PRO
SOM I PROFESSIONELLA
SPECIALISTER OCH TEKNIK

På vårt företag arbetar erfarna specialister som skickligt hanterar tunga maskiner och tillsammans bildar PRO-teamet – pålitligt och noggrant.

TA REDA PÅ HUR MYCKET DEMONTERING KOSTAR.

Fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig med uppgifter om de
beräknade kostnaderna för rivning av byggnaden eller konstruktionen.

(Betong, tegelstenar, trä...)

(Höjd x bredd x längd)

Bifoga foto av byggnaden, om möjligt flera foton från olika håll och inifrån.

Alla fälten har inte fyllts i.
VÅRT PRO-TEAM = SPECIALISTER OCH TEKNIK I ARBETE

Grävmaskin Liebherr

Vikt: 30t

Utrustning: primär sax, sekundär sax, hydraulhammare. Två sådana grävmaskiner står till vårt förfogande.

Grävmaskin Liebherr

Vikt: 35t

Utrustning: 26 m lång skaft för demontering av höga byggnader, primär sax, sekundär sax, hydraulhammare.

Grävmaskin CASE

Vikt: 21t

Utrustning: primär sax, sekundär sax, hydraulhammare. Två sådana grävmaskiner står till vårt förfogande.

Frontlastare Liebherr

Vikt: 22t

Utrustning: skopa 4 m3 Två sådana frontlastare står till vårt förfogande.

Byggavfallskrossare Terex Pegson

Vikt: 50t

Utrustning: magnet för metallavlägsning.

Släpvagn Volvo

Till transport av upp till 50 ton tunga maskiner.